АТС СТОУН ООД

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС


1303 СОФИЯ - БЪЛГАРИЯ

УЛ. ПОЗИТАНО 37

t: +359 2 939 08 46

f: +359 2 939 08 40

office@atsstone.com

sales@atsstone.com

За нас

"АТС-СТОУН" ООД е създадена  през пролетта на 2009 г. Основната дейност на фирмата е добив и продажба на врачански варовик от кариера "РАВНИЩЕ".

"АТС-СТОУН" ООД  предлага на клиентите си оформени блокове с големина 3-9 м3. Продуктите са много добре познати и приети в цяла Европа. Компанията предлага също така и готови продукти във вид на слабове и плочи, преработени от собствени блокове по клиентски изисквания. Физико-механичните и химичните характеристике на нашия камък покриват всички български и международни стандарти и изисквания, за което сме направили подробни тестове и анализи в сертифицирани лаборатории ("ИЦС-НИСИ ООД", MPA STUTTGART / 2009г.)

 

Продукти

• БЛОКОВЕ:
врачански варовик с големина 3-9 м³. Технологията на добива позволява изработка на блокове с различни размери


• ПО ПОРЪЧКА НА КЛИЕНТА:
СЛАБОВЕ с различна повърхностна обработка: полирани, шлайфани, бучарда, антика. Размери на слабове:максимална височина-170 см, максимална дължина-300 см, минимална дебелина на слабове-2 см
• ПЛОЧИ:
за интериорно и екстериорно приложение с различна повърхностна обработка: полирани, шлайфани, бучарда, антика
• МАСИВИ
врачански варовик

СПЕЦИФИКАЦИИ / СРЕДНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Обемна плътност 2.25 - 2.30 g/cm³
Специфична плътност 2.67 - 2.70 g/cm³
Обем на порите 13.86 - 16.67%
Коефицент на порьозност 0.161 - 0.200%
Водопопиваемост 2.55 – 3.66%
Относителна якост на натиск в сухо състояние 795.80 – 825.00 x105 Ра
Относителна якост на натиск във водонапито състояние 692.80 – 733.00 x105 Ра
Относителна якост на натиск след 25 цикъла на замразяване 657.10 – 673.50 x105 Ра
Коефицент на мразоустойчивост 0.80 - 0.85
Коефицент на износване /Дювал/ 3,8 – 4.0 %
Created by