АТС СТОУН ООД

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС


1303 СОФИЯ - БЪЛГАРИЯ

УЛ. ПОЗИТАНО 37

t: +359 2 939 08 46

f: +359 2 939 08 40

office@atsstone.com

sales@atsstone.com

Находище

Находище „Равнище” е сравнително ново находище на врачански варовик. Годишният му капацитет е 3 500 м3 гатерни блокове с възможност за увеличение до 12 000 м3 годишно. Находището е разположено на площ от 0.2 km2 и има изчислени запаси които гарантират 25 години интензивна експлоатация, с възможност за тяхното увеличение. Находището се намира в землището на с. Върбешница, община Мездра.

 

Находище


Търсещо-проучвателните работи за нашето находище започнаха през 2004 г. В резултат на упорит труд, през 2007 г, бе изучено новооткритото находище „Равнище”.
Находището е подробно проучено, благодарение на детайлното геоложко картиране и ядково сондиране с обща дължина на сондажите над 800 м. Събраните данни бяха използвани за създаване на цифров модел на находището. Този модел ни помага при планирането на добивните работи с цел достигане на оптимални резултати при разработката на находището и гарантиране на постоянно качество на добиваната суровина.


По настоящем водим добивни работи на два хоризонта, а трети добивен хоризонт е в процес на формиране. Находище „Равнище” е локализирано в северното бедро на Мездренската синклинала, което е изградено от горно-кредни скали с възраст Мастрихт. Варовика в находището се определя като микритен до био-микритен, калцитен по състав с относително високо съдържание на SiO2. Основния метод за добив в находище „Равнище” е рязане с диамантено въже.

Продукти

• БЛОКОВЕ:
врачански варовик с големина 3-9 м³. Технологията на добива позволява изработка на блокове с различни размери


• ПО ПОРЪЧКА НА КЛИЕНТА:
СЛАБОВЕ с различна повърхностна обработка: полирани, шлайфани, бучарда, антика. Размери на слабове:максимална височина-170 см, максимална дължина-300 см, минимална дебелина на слабове-2 см
• ПЛОЧИ:
за интериорно и екстериорно приложение с различна повърхностна обработка: полирани, шлайфани, бучарда, антика
• МАСИВИ
врачански варовик

СПЕЦИФИКАЦИИ / СРЕДНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Обемна плътност 2.25 - 2.30 g/cm³
Специфична плътност 2.67 - 2.70 g/cm³
Обем на порите 13.86 - 16.67%
Коефицент на порьозност 0.161 - 0.200%
Водопопиваемост 2.55 – 3.66%
Относителна якост на натиск в сухо състояние 795.80 – 825.00 x105 Ра
Относителна якост на натиск във водонапито състояние 692.80 – 733.00 x105 Ра
Относителна якост на натиск след 25 цикъла на замразяване 657.10 – 673.50 x105 Ра
Коефицент на мразоустойчивост 0.80 - 0.85
Коефицент на износване /Дювал/ 3,8 – 4.0 %
Created by